ტყვიის ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე

ჩვენი საიტის მკითხველებისათვის ცნობილია სურსათის ტყვიით დაბინძურების პრობლემის შესახებ. ამ საკითხს შარშან განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციეთ და რამდენიმე ღონისძიება განვახორციელეთ. როგორც ჩანს, ეს საკმაოდ მძიმე პრობლემაა და სურსათის გარდა, დაბინძურების სხვა წყაროებიც არსებობს, რაც ჯერ კიდევ დაუზუსტებელია. ამიტომ საზოგადოების მეტი აქტიურობაა საჭირო იმისათვის, რომ ხელისუფლებამ ქმედითი ნაბიჯები გადადგას ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. 

ამ საკითხისადმი საზოგადოების დიდი დაინტერესისა და აქტიურობის ერთ-ერთი შედეგია ის, რომ მიმდინარე წლის ივლისში სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითმა ცენტრმა მოამზადა „სურსათში ტყვიასთან ასოცირებული რისკის შეფასების ანგარიში“, რომელიც, მოიცავს რეკომენდაციებს რამდენიმე სახელმწიფო უწყების, მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მისამართით. ჩვენ წერილი გავუგზავნეთ სამინისტროს იმის გასარკვევად, თუ რა ზომებს მიმართა ზემოაღნიშნული რეკომენდაციების შესასრულებლად. 

სამინისტროს პასუხს აქვე გამოვაქვეყნებთ და სხვა შესაბამის უწყებებსაც მოგვიანებით მივმართავთ.

-------

ზემოაღნიშნული ანგარიში რეკომენდაციებით მიმართავდა, ასევე, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. ჩვენ წერილობით მივმართეთ ორივე უწყებას (წერილი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს; წერილი სურსათის ეროვნულ სააგენტოს) იმის გასარკვევად, თუ რა ზომებს მიმართეს ზემოაღნიშნული რეკომენდაციების შესასრულებლად. 

-------

7 ნოემბერს მივიღეთ პასუხი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან, რომლის მიხედვითაც სამინისტრო ისედაც ახორციელებს ყველა იმ ღონისძიებას, რომლებიც სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ იყო რეკომენდებული. კერძოდ:

სამინისტროდან მიღებული პასუხიდან ჩვენთვის გაურკვეველი დარჩა ნუტრიციული ზედამხედველობის მასშტაბები და ამის დასაზუსტებლად კვლავ მივმართეთ ამ უწყებას. 

ამასთანავე, მივმართეთ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრს იმის გასარკვევად, თუ რამდენად დამაკმაყოფილებელია მისთვის სამინისტროს ზემოაღნიშნული პასუხი.