კარაქ „პრეზიდენტის“ შემოწმება

2018 წლის 3 აპრილს მომხმარებელმა კომენტარი დაგვიტოვა ფეისბუქის გვერდზე და გვთხოვა მაღაზია კარფურში გასაყიდი 1 კგ-იანი შეფუთვის კარაქ „პრეზიდენტის“ შემოწმება. მისი განმარტებით, კარაქს არასასიამოვნო სუნი და გემო აქვს.

 საჩივრის გადამოწმების მიზნით, თბილისში, ცინცაძის ქუჩაზე მდებარე მაღაზია „კარფურში“ 2018 წლის 12 აპრილს შევიძინეთ  აღნიშნული პროდუქტი და ჩავაბარეთ ლაბორატორიას ანალიზისათვის.

ლაბორატორიიდან მიღებული პასუხის მიხედვით, პროდუქტის ორგანოლეპტიკური პარამეტრები (ფერი, სუნი, გემო) შეესაბამება ამ პროდუქტის მახასიათებლებს. რაც შეეხება ცხიმის მჟავების შემცველობას, რიგ შემთხვევებში ნორმებთან შეუსაბამობა გამოვლინდა, რაც, ლაბორატორიის განმარტებით, შესაძლოა პროდუქტში რძის ცხიმის გარდა, სხვა ცხიმების არსებობაზე მიუთითებდეს. ლაბორატორიის პასუხი სურსათის ეროვნულ სააგენტოსაც გადაეგზავნა. სააგენტოდან მიღებული პასუხის მიხედვით, სააგენტო 2018 წლის კონტროლის პროგრამის ფარგლებში შეამოწმებს კარაქ „პრეზიდენტის“ ნიმუშს და ლაბორატორიული გამოცდის შედეგებს გვაცნობებს.

ვინაიდან ჩვენი დაკვეთით ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის შედეგად, რთული აღმოჩნდა იმის განსაზღვრა, იყო თუ არა პროდუქტი სრულად რძის ცხიმზე დამზადებული, ლაბორატორიამ პროდუქტის მასთან შენახული რეფერენტული ნიმუში გაგზავნა საფრანგეთის ერთ-ერთი ლაბორატორიის თურქულ ფილიალში. ლაბორატორიამ შეამოწმა როგორც ცხიმმჟავური შემცველობა ასევე იზოტოპური ანალიზი მოახდინა, იმის დასადგენად, აქვს თუ არა პროდუქტს, რძის ცხიმის გარდა, სხვა ცხიმი შერეული. მიღებული პასუხის მიხედვით, კარაქი სრულად შეესაბამება ამ პროდუქტისთვის დადგენილ ნორმებს.