ბოლო ცვლილებები

სურსათის შემოწმება არასაკვებ საღებავებზე
სულგუნი ი.მ. ნოდარ ლაზარეშვილისგან
„რძის შემცველი პროდუქტი“ თუ ყველი
წიწიბურა „კალო“
ბეჭდური პუბლიკაციები
სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზი
კარფურში შეძენილი კარაქი „ვალიო“
ვადაგასული სურსათი „სპარში“/სულგუნ „შუამთის“ ეტიკეტი
ბიუ-ბიუს ფილე
იმერული სახაჭაპურე

ვის მივმართოთ?

მომხმარებელმა ელექტროკომუნიკაციების სფეროში მისი დარღვეული უფლების აღდგენის ან მიყენებული ზარალის ანაზღაურებისათვის საჩივარი უნდა შეიტანოს პროვაიდერი კომპანიის სპეციალურ, საჩივრების განმხილველ სამსახურში, რომელიც ყველა კომპანიას უნდა ჰქონდეს შექმნილი; განცხადებით ასევე შეგიძლიათ მიმართოთ  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან მოქმედ მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურს ტელეფონის ნომერზე +995 32 2399505, +995 32 2311545, ელექტრონული ფოსტა: defender@gncc.ge. სამსახურის ფუნქციებია:

 • მომხმარებელთა განცხადებებისა და საჩივრების განხილვა, მათზე რეაგირების მიზნით ადმინისტრაციული წარმოება;
 • მომხმარებლებზე კომისიის სატარიფო და სხვა სახის სარეგულაციო ცვლილებათა გავლენის შედეგების შეფასება, ანალიზი, პროგნოზირება;
 • საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში მომხმარებელთა სახელით გამოვიდეს მხარედ;
 • წარმოადგენოს ინდივიდუალური მომხმარებელი მომსახურების მიმწოდებელ ავტორიზებულ ან/და ლიცენზიის მფლობელ კომპანიასთან დავაში;
 • მონაწილეობა მიიღოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელიუფლების მიერ იმ ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადებაში, რომლებმაც შესაძლოა ზეგავლენა მოახდინოს მომხმარებელთა ინტერესებზე.

ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს:

 • საკუთარი აბონენტი უფასო საცნობარო მომსახურებით, მათ შორის, ბილინგის ინფორმაციისა და დავალიანების შესახებ უფასო საინფორმაციო მომსახურებით და შესაბამისი ანგარიშით;
 • მომხმარებელისთვის საინფორმაციო კატალოგების მიწოდება საჩივრისა და საპრეტენზიო განცხადების შეტყობინების უფასო ნომრების მითითებით;
 • მუდმივმოქმედი 24–საათიანი ცხელი ხაზის მუშაობა;
 • საკუთარი აბონენტისათვის უფასოდ ხელმისაწვდომი საგანგებო მომსახურების სატელეფონო ნომრები;
 • საჩივრების განხილვისა და მათზე რეაგირების ეფექტიანი შიდა მექანიზმის შექმნა, საჩივრი განიხილოს 15 დღის ვადაში;
 • ხელშეკრულებით დადგენილი ხარისხის მომსახურების მომხმარებელისათვის მიწოდება  უწყვეტად და შეუფერხებლად ;
 • მომსახურების წესისა და პირობების ნებისმიერი ცვლილებების თაობაზე მომხმარებლისათვის არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღით ადრე შეტყობინება;
 • მოწყობილობის დაზიანების გამო მომსახურების შეზღუდვის შემთხვევაში, ასეთი შეზღუდვის შესახებ მომხმარებლისათვის დღით ადრე შეტყობინება;
 • დაზიანების აღმოფხვრისთვის დადგენილი ვადების დაცვა,  (დაზიანების სხვადასხვა სახეობისთვის დეტალურად გაწერილია შესაბამისი ვადები, რაც იცვლება 3 სთ-დან 160 საათამდე);
 • მოქმედ კანონმდებლობაში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად ასახვა სააბონენტო ხელშეკრულებებში.

ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებელ კომპანიასა და მომხმარებელს შორის სათანადო წესით გაფორმებული სააბონენტო ხელშეკრულება, დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად, უნდა ითვალიწსინებდეს შემდეგ საკითხებს:

 

 • ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებლის დასახელებასა და მისამართს;
 • პირობებს მიწოდებული მომსახურების სახის,  ხარისხისა და პირველადი ჩართვის ვადის შესახებ;
 • მომსახურების მიწოდების შეზღუდვისა და შეწყვეტის პირობებს;
 • დაზიანების აღმოფხვრის პირობებს;
 • დეტალურ ინფორმაციას მომსახურების ტარიფების, აგრეთვე ცვლილების შემთხვევაში განახლებული ინფორმაციის მიღების შესახებ;
 • ხელშეკრულების მოქმედების ვადის, მოქმედების შეწყვეტისა და მოქმედების ვადის გაგრძელების პირობებს;
 • ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფისა და აღნიშნული ხარისხობრივი მაჩვენებლების დაუცველობის შემთხვევაში გათვალისწინებულ საკომპენსაციო მექანიზმებს;
 • მომსახურებასთან დაკავშირებული საჩივრების წარდგენისა და დავის გადაწყვეტის პროცედურას.

საქართველოში ინტერნეტ-კავშირის სიჩქარის  გაზომვის ოფიციალურად დადგენილი საშუალება ჯერჯერობით არ არსებობს. თუმცა თქვენი ინტერნეტ-კავშირის შესაფასებლად ეს საიტი შეიძლება გამოიყენოთ, რომელიც ჩვენმა ერთ-ერთმა მომხმარებელმა გვირჩია. ყურადღება! საიტიდან ნურაფერს ჩამოტვირთავთ! უბრალოდ დაელოდეთ, სანამ გამოჩნდება ღილაკი BEGIN TEST და დააჭირეთ მას:
print version
14:55:25 2012-11-09

კომენტარის დამატება

გიორგი   22:06:04 2015-10-24  უპასუხე   
მოგესალმებით, კომპანია "დელტა ნეტ"-ს აქვს ძალიან უხარისხო მომსახურება . თუ გამოიკვლევდით ამ საკითხს ურიგო არ იქნებოდა. მადლობა

ქეთი   09:38:39 2015-06-08  უპასუხე   
მოგესალმებთ,
მაინტერესებს რამდენად მავნეა, საცხოვრებელი სახლის აივანზე დამონტაჟებული მობილური ოპერატორის ანტენის ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. ასევე სად შეიძლება დასაშვები ნორმა, რაც მისაღებია რამდენსაც უნდა ასხივებდეს მსგავსი მოწყობილობა.
ქეთი   09:40:28 2015-06-08  უპასუხე   
უკაცრავად, ანტენა დამონტაჟებულია სახურავზე. ასევე მაინტერესებს არენდის ფასი რამდენით განისაზღვრება?

nini   00:01:08 2015-06-02  უპასუხე   
http://www.ak.ge/index.php?mmd=3&smd=9&lang=ge აქ მოცემულია ტარიფები.

აქ http://www.aura.ge/.../102-internetis-sichqarisa-da-IP... აქ: http://www.speedtest.net/ და http://all.jini.ge/index/sheamots_me_int_ernet_is_sichkare/0-10 აქაც შევამოწმე ინტერნეტის სიჩქარე. გამოდის სამჯერ ნაკლები სიჩქარის ინტერნეტი მომეწოდება და რა გავაკეთო? ახალ ქსელებს ეს ამბავი არ ადარდებს, მე მინდა რომ შეწუხდეს.
თამარ, CSRDG   12:37:14 2015-06-02  უპასუხე   
ნინი მიმართეთ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მომხარებელთა ინტერესების დამცველის აპარატს მათი ნომერია 2399505

Alex   01:35:57 2015-02-11  უპასუხე   
ხალხო! ინტერნეტს ისევ აძვირებენ! სილკნეტი აძვირებს და კაუკასუსმაც გამოაცხადა ახალი ტარიფები იქნებაო.
რა შეგვიძლია გავაკეთოთ რომ თავი დავიცვათ? რა ბერკეტები არსებობს, მარეგულირებელი რამეს აკონტროლებს საერთოდ? რას არეგულირებს თუ ასე ძვირდება ტარიფები? ვინ იცავს მომხმარებლების უფლებებს?

გიორგი   12:26:49 2015-01-05  უპასუხე   
გამარჯობათ, ბათუმში ვცხოვრობ, ქალაქის ცენტრში, მაგრამ, ერთი ერა TV_ს გარდა არაფერი გვაქვს და იმასაც ისეთი სიგნალი აქვს რო ტელევიზორის ყურებას შეგაზარებს. მოკლედ რა მინდა რო გკითხოთ, იქნებ ვინმემ სწორ გზაზე დამაყენოთ. თუ შეიძლება როგორმე ამ სიგნალის გაძლიერება, არის რაიმე ისეთი აპარატი, რომლის დაყენების შემთხვევაშიც სიგნალს გავაძლიერებ? და თუ არის სად ვიშოვი, ან ვის მოვმართო?
giorgi   17:07:38 2015-03-07  უპასუხე   
იყიდე სატელიტი დაისვენებ
თამარ, CSRDG   15:34:23 2015-01-09  უპასუხე   
არ ვიცით გიორგი. ჩვენ სამწუხაროდ ვერ დაგაკვალიანებთ

Allex   23:37:14 2014-11-03  უპასუხე   
თავიდან დავწერ მოკლედ. სუპერტვ გადადის ციფრულ მაუწყებლობაზე. აყენებენ რესივერებს. ახალი ხელშეკრულების 5.2 პუნქთან დაკავშირებით მაინტერესებს თქვენი აზრი. ძაბვის ცვლილების გამო დაზიანებაც აბონენტმა უნდა აანაძღაუროს. ეს სამართლიანია? და ასევე 5.2 პუნქტში სხვა მიზეზებთან ერთად წერია პროგრამული უზრუნველყოფის დაზიანება. აბონენტმა როგორ უნდა დააზიანოს პროგრამა. ის ხომ რესივერშია და მასთან წვდომა არ არის.
თამარ, CSRDG   12:45:55 2014-11-04  უპასუხე   
ალექს ამ საკითხთან დაკაშირებით კარგი იქნება თუ კონსულტაციას იურისტებთან გაივლით. დარეკეთ ნომერზე 242 4440 და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე მოგაწოდებენ ინფორმაციას თქვენი უფლებების შესახებ
Allex   23:41:22 2014-11-03  უპასუხე   
ბოდიში, ერთი ჩავასწორება. 5.2 პუნქტი ორჯერ დავწერე შეცდომით. 5.2 და ასევე 2.6. ხელშეკრულება სუპერტვ საიტზე არის და მისი ნახვა იქ შეიძლება. ლინკს აღარ ვწერ. მემგონი მაგის გამო დამბრალდა ხაკერობა )))

Allex   23:30:42 2014-11-03  უპასუხე   
ვცდილობ შეტყობინება დავწერო და გამოქვეყნების მაგივრად მიწერს !!! HACK ATTEMPT RECORDED !!! რა ხდება?

tengo   20:52:34 2014-08-07  უპასუხე   
ვარ "სუპერ ტვ"-ის მომხმარებელი და ძაან უკმაყოფილო ვარ, როგორც მოწოდებული არხების ხარისხით, ასევე მომსახურებით! რამოდენიმე არხი ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ არ ანახებს ვიზუალურად და არის მარტო ხმოვანი სიგნალი! სატელეფონო ცენრს ხო საერთოდ ვერ დაუკავშირდები!!!....

asia   14:13:53 2014-07-07  უპასუხე   
რა უპასუხისმგებლობაა? ვინაიდან არ იციან მოქალაქეებტან როგორ უნდა მოიქცნენ, უკვე 5 დღეა რაც ველოდები ლაშას და ნუკრის მომსახურებას, ტავად გაფრთხილებულ იქნა უფროსის მიერ თანამშრომლები. ისევე უშედეგოდ. თუ დღესაც არ მოვიდნენ გთხოვტ პასუხი აგებინოთ რატომ არ მოდიან ან გაანთავისუფლოთ და მიიგოთ სხვა პერსონალი რომელიც მოქალაქეებს მოემსახურება თავის დროზე. მიზეზი კი არის ის, რომ ზიან და მზესუმზირას ხეთქავენ და ხალხს დასცინიან, სამუშაოთ არ სცალიათ... გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება რომ დღესვე გამიკეტონ საკაბელო...
თამარ, CSRDG   19:29:04 2014-07-07  უპასუხე   
ასია, თქვენ არასწორად დაწერეთ თქვენი კომენტარი ჩვენს გვერდზე. ეს არ არის არცერთი საკაბელო ტელევიზიის გვერდი. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ვართ

ლადო   17:11:30 2014-04-26  უპასუხე   
გამარჯობა, მაინტერესებს როგორ შეიძლება "სილქნეტის" წინააღმდეგ საჩივრის შეტანა კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში ? აუტანელია უკვე მათი ქმედება, როგორ ატყუებენ მომხმარებლებს, როგორ უპასუხისმგებლოდ იქცევიან და როგორი არაკომპეტენტურები არიან თანამშრომლები. მადლობა წინასწარ დახმარებისათვის.
თამარ, CSRDG   11:20:17 2014-04-28  უპასუხე   
ლადო კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში არის მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის აპარატი. მათ მიმართეთ და ისინი დაგეხმარებიან. ბმულზე ნახავთ მათ შესახებ ინფორმაციას

გოჩა   17:45:15 2014-04-22  უპასუხე   
დაიწვა სილქნეტ ტვ-ის მოდემი და მაინტერესებს კომპანიამ უნდა გამოგვიცვალოს თუ აბონენტმა უნდა შეიძინოს
თამარ, CSRDG   10:47:12 2014-04-23  უპასუხე   
გოჩა, როგორც სილქნეტის ოპერატორმა გვითხრა თუ მოდემის დაწვის მიზეზი ტქვენ არ ხართ, ანუ თუ მოდემის კვების ბლოკი ან ვიაუალური მხარე დაზიანებული არ არის, სხვა დანარჩენ შემთხვევაში მხოლოდ მოდემს გიცვლით კომპანია. რაც შეეხება კვების ბლოკის დაზიანებას - ამ შემთხვევაში როგორც აღმოჩნდა მომხარებელი ჯარიმას იხდის.

aka   14:45:27 2014-03-07  უპასუხე   
რატომ გვიძვირებს კავკაზუსი ინტერნეტს?
5მგ-ში 20 ლარს ვიხდიდი და რატომ უნდა გადავიხადო 25ლარი?
5 მგ-ზე დარჩენის უფლება რატომ არ მაქვს?
თამარ, CSRDG   11:59:46 2014-03-10  უპასუხე   
ვესაუბრეთ კავკაზუს ონლაინის ოპერატორს, რომელმაც გვითხრა, რომ 20 ლარიანი და 30 ლარიანი ტარიფის პაკეტები ავტომატურად იცვლება 25 და 35 ლარიან პაკეტებში, სადაც ინტერნეტის სიჩქარე თავისთავად იმატებს. ამ ცვლილების შესახებ ყვქელა მომხარებელი იქნა გაფრთხილებულიო 30 დღით ადრე, ზოგი სმს-ის საშუალებით და ზოგი კომპიუტერის ეკრანზე შეტყობინების საშუალებით. ამ 30 დღის განმავლობაში, თუ მომხმარებელს არ სურს კომპანიის მიერ შემოთავზებული პაკეტები მას შეუძლია უარი თქვას კავკასუს ონლაინის მომსახურეობაზე და სხვა ინტერნეტ პროვაიდერი მოძებნოსო. თუ უარს არ იტყვის ამ კომპანიის მომსახურეობაზე, შეტყობინების მიღებიდან 30 დღეში ავტომატურად შეიცვლება პაკეტი.
ika   19:42:19 2014-03-11  უპასუხე   
რამდენად კანონიერია თუნდაც გაფრთხილების შემთხვევაში ცალმხრივად შეცვალონ პირობები? მარეგულირებელი რამე შუაშია თუ ინტერნეტ პროვაიდერებს სრული თავისუფლება აქვთ ტარიფების დადგენაში და ცვლილებების შეტანაში?
ლევანი fb.com/mkidveli.ge   10:47:05 2014-03-13  უპასუხე   
მომხმარებელსა და ოპერატორს შორის ურთიერთობა წესრიგდება მათ შორის დადებული ხელშეკრულებით და რა თქმა უნდა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

კავკასუს ონლაინს მომსახურების ძირითადი და სტანდარტული ხელშეკრულება ვებგვერდზე აქვს განთავსებული, მაგრამ მასზე თანხმობა თქვენ ხელმოწერით უნდა გქონდეთ დადასტურებული. ხელშეკრულების მე-4.2. პუნქტის მიხედვით მომსახურების კონკრეტული პაკეტების ტარიფების ცვლილების შემთხვევაში ოპერატორი ვალდებულია შეგატყობინოთ 30 ოცდაათი) დღით ადრე თქვენთვის ხელმისაწვდომი გზით თავის ვებგვერდზე გამოქვეყნებით და აგრეთვე თქვენს ელექტრონულ ფოსტაზე ამ ინფორმაციის მოწოდებით ან ტელეფონზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით. ამავე დროს მე-9.2-ე პუნქტის მიხედვით მითითებულია, რომ პაკეტის ცვლილებამ შესაძლოა გამოიწვიოს „სხვა“ დამატებითი თანხების გადახდის ვალდებულება.

ოპერატორს ხელშეკრულების არაერთ პუნქტში აქვს მითითებული ფრაზა: „გაუგებრობისა და ორაზროვნების თავიდან ასაცილებლად“, მაგრამ ნამდვილად არ არის მარტივი და არაორაზროვანი მხარეებისათვის ამ შემთხვევაში წინადადება - „სხვა“ დამატებითი თანხების გადახდის ვალდებულების საკითხი.

დარღვევაა იმ შემთხვევაშიც თუ კავკასუს ონლაინს თქვენთან ხელშეკრულება წერილობით არ აქვს დადებული.

რაც შეეხება აქციას, კავკასუს ონლაინის განმარტებით და მათ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით ახალი პაკეტი მომხმარებლებს 2014 წლის 3 თებერვალს შესთავაზეს. 2013 წლის 18 დეკემბერს კი მათ საახალწლო აქცია დაიწყეს, რომლის მიხედვითაც 2014 წლის ბოლომდე ძველი ტარიფით სარგებლობის საშუალებას გაძლევდათ. დარღვევაა თუ ამ აქციის შესახებ თქვენ არ გეცნობათ კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

კავკასუს ონლაინი ვალდებული იყო თქვენთვის საშეღავათო სისტემის - „აქციის“ შესახებ პირადად ეცნობებინა, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაშიც, როცა მითითებული აქცია არსებით გავლენას ახდენდა თქვენს გადაწყვეტილებაზე მომსახურების მიღების გაგრძელების თაობაზე.

თქვენი უფლებების დაცვისთვის შესაძლებელია დავის წამოწყება: 1. კავკასუს ონლაინის დავების განხილვის სამსახურში, 2. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიაში და/ან 3. სასამართლოში.

შენიშვნა: თქვენი საკითხის კონკრეტულად კვალიფიკაციისათვის შეგიძლიათ პირადად მობრძანდეთ ან დაგვირეკოთ და ისარგებლოთ უფასო იურიდიული დახმარებით
(+995 32) 225-27-78/118, ელ-ფოსტა: ljorbenadze@epfound.ge
თამარ, CSRDG   12:00:39 2014-03-10  უპასუხე   
კონსულტაციას გავივლით იურისტთან და მივწერთ მარეგულირებელ კომისიას აღნიშნულთან დაკავშირებით
ika   03:34:03 2014-03-08  უპასუხე   
რატომღაც არ გვპასუხობენ ((

ika   15:56:31 2014-03-02  უპასუხე   
რამე გაირკვა ფასის მატებასტან დაკავშირებით კავკაზუსის მიერ? რამდენად კანონიერია, ვინ აკონტროლებს ამ ყველაფერს, ქონდათ უფლება? გული მწყდება რომ ნაციონალების მარცხის მიუხედაბად მარეგულირებელი ისეთივე უვარგისი ორგანიზაციაა და ხალხის ინტერესებს არ იცავს.

ika   13:21:47 2014-02-28  უპასუხე   
მეც მაინტერესებს რატომ გააძვირა კავკაზუსმა მომსახურება და რატომ დააყენა მომხმარებლები ფაქტის წინაშე რომ მარტიდან პაკეტები ძვირდება? რა უნდა ვქნათ თუ ძველი პირობები გვერჩივნა? ყველგან იაფდება ინტერნეტი და თან სიჩქარე მატულობს. ჩვენთან კი...

zviad   15:55:02 2014-02-12  უპასუხე   
ეს კავკასუსი ფასებს რომ ზრდის ვინმე არეგულირებს? ვისაც 5მბ ინტერნეტი აკმაყოფილებს რატომ აუქმებენ?ჯერ იყო 1მბ გაგვიუქმეს

Roini Mosashvili   20:11:03 2014-02-10  უპასუხე   
გამარჯობა,

თუ ფლობთ ინფორმაციას ვინმე ამ დაუკითხავ სატელეფონო რეკლამებზე თუ შეიმუშავეს კანონი?
თამარ, CSRDG   11:48:02 2014-02-11  უპასუხე   
როინ, ამ ბმულზე ამ ბმულზე მიმაგრებული ინფორმაცია გაგცემთ თქვენს კითხვაზე პასუხს

merabi   19:59:03 2014-02-09  უპასუხე   
რა ხდებაა ამ ქვეყანაში კანონი არაა ? ან მარეგულირებელი რატო ხმას არ იღებს ასე როგორ შეიძლება ხალხო მოსახლეობის ფეხზე დაკიდება როცა უნდათ გაუძვირებენ ისე რო არც დაეკითხებიან და მთავრობა ამ ყველაფერზე დუმს , ესაა თქვენ ისამართლიანობა ?

giorgi   18:27:50 2014-02-07  უპასუხე   
მიხედეთ ამ კავკასუსს ვინმემ, როდემდე შეიძლება თავიანთ ჭკუაზე ატარონ მომარებელი!!!
სულ არ მჭირდება მაგათი სიჩქარის გაზრდა, დატოვონ მინიმალური 20 ლარიანი პაკეტი!
ვერარ უნდა გათენდეს საქართველოში?!!!
ლია, CSRDG   10:44:27 2014-02-10  უპასუხე   
გიორგი, თუ შეიძლება დააკონკრეტეთ თქვენი პრეტენზია კაუკაზუს ონლაინისადმი და ჩვენ მივმართავთ მარეგულირებელს. თქვენ თავადაც შეგიძლიათ კომუნიკაციის კომისიაში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ოფისს მიმართოთ
giorgi   18:23:31 2014-02-10  უპასუხე   
ჯერ იყო და 15 ლარიანი მინიმალური პაკეტი გააძვირეს 20 ლარამდე. მართალია სიჩქარე მოუმატეს, მაგრამ ის სიჩქარეც მყოფნიდა და სულ არ მჭირდებოდა მომატება. მინდოდა თუ არა, უნდა გადავსულიყავი 20 ლარიანზე. ახლა ამ 20 ლარიანსაც აძვირებენ და ისევ იძულებული ვარ გადავიდე, უფრო ნაკლებფასიანი პაკეტი აღარ ექნებათ. სიჩქარეს ისევ ზრდიან, მაგრამ არც ადრე მჭირდებოდა ეგ და მით უმეტეს, არც ახლა...

Mamuka   15:39:23 2014-02-07  უპასუხე   
გამარჯობათ, კავკასუს ონლაინმა ინტერნეტის სიჩქარის გაზრდის მიზეზით დაიწყო ტარიფის გაზრდა. ყველა მომხმარებელი ვისაც ქონდა 30 ლარიანი ინტერნეტ პაკეტი გადაყავს გაზრდილ 35 ლარიან ტარიფზე, ხოლო თუ მომხმარებელს არ სურს 35 ლარიანი პაკეტი მაშინ უნდა გადაიხადოს 30 ლარი და გადაიყვანენ 25 ლარიან პაკეტზე.
ლია, CSRDG   10:47:05 2014-02-10  უპასუხე   
მამუკა, ეს ინფორმაცია კაუკაზუსმა წინასწარ გაცნობათ? თუ პირობები გაუფრთხილებლად შეიცვალა? თუ ჯერ არ შეცვლილა და მხოლოდ წინასწარი ინფორმაციაა?

თამუნა   01:11:00 2013-06-20  უპასუხე   
მოგესალმებით! 2013 წლის დასაწყისში კავკასუს ონლაინმა მომხმარებლებს დაუგზავნა სმს სადაც ატყობინებდა სიახლეს იმის შესახებ რომ კავკასუსის მომხმარებლებს ვირტუალურ ფერად ბარათზე დაერიცხებოდათ ქულები ამასთანავე ეს ინფორმაცია განთავსდა მათ ვებ გვერდზე http://www.co.ge/News.aspx 09.01.2013 წლის ინფორმაცია სახელწოდებით ფერადი ბარათი –საახალწლო საჩუქარი კავკასუს ონლაინისაგან. შეტყობინებაში ცალსახად არის მითითებული რომ ქულებით ასევე შესაძლებელია ერთი თვის ინტერნეტის სააბონენტოს გადახდა. ეს ნამდვილად ძალიან კარგი წამოწყება იყო კომპანიისაგან და ნამდვილად მოემსახურებოდა მომხმარებლების წახალისებას რომ არა შემდეგი ფაქტი – სმს მიღების შემდეგ რამდენიმე დღეში დავუკავშირდი კავკასუს და ვთხოვე უკვე დაგროვილი ქულებით დამეფარა სააბონენტო კავკასუსმა უარი განმიცხადა იმ მოტივით რომ მქონდა მხოლოდ 18 ლარის (თუ არ ვცდები)ექვივალენტური ქულები და სანამ სრულად 30 ლარი არ მოგროვდებოდა ამის უფლება არ მქონდა. რამდენიმე დღის წინ ისევ დავუკავშირდი კავკასუს სადაც გავარკვიე რომ 30 ლარი იყო დაგროვებული ფერად ბარათზე მაგრამ ამჯერად უარი განმიცხადეს სააბონენტოს დაფარვაზე ეხლა უკვე იმ მოტივით რომ სააბონენტოს გადახდას ქულებით აღარ ვახორციელებთო(ზუსტად იმ პერიოდში აღარ ახორციელებენ როდესაც მომხმარებლებს უკვე დაუგროვდათ სათანადო რაოდენობის ქულების ადექვატური თანხა) სხვა სერვისი თუ გნებავთ ქულებში გაგიქვითავთო.ასეთი ცვლილების შესახებ არც ვებ გვერდზე და არც სხვა წყაროებიდან ჩემთვის არაფერი იყო ცნობილი, ხოლო ვებ გვერდზე ისევ ის ინფორმაციაა სადაც მითითებულია რომ აღნიშნული შესაძლებელია. აქ ის ფაქტია აღმაშფოთებელი რომ კომპანია უბრალოდ იტყუება ! თორემ უკვე რა ხანია არათუ მე უამრავი მომხმარებელი კავკასუსის აბონენტია და ჩვეულებრივ ვიხდით სააბონენტოს.
ლია, CSRDG   13:03:37 2013-06-24  უპასუხე   
გაიგზავნა კითხვა კაუკაზუს-ონლაინთან


თამუნა   21:25:20 2013-06-23  უპასუხე   
აღნიშნულთან დაკავშირებით არ თვლით რომ საჭიროა რეაგირება?
თამარ, CSRDG   11:01:37 2013-06-24  უპასუხე   
თამუნა თქვენს კომენტყარს განიხილავს ჩვენი იურისტი და მოგწერთ პასუხს
თამუნა   21:05:25 2013-06-24  უპასუხე   
გმადლობთ
თამუნა   14:15:18 2013-06-30  უპასუხე   
კავკასუსმა როგორც ჩანს ამოშალა თქვენი კითხვა facebook - ის გვერდიდან
ლია, CSRDG   16:54:41 2013-07-01  უპასუხე   
ჩავაბარეთ ამობეჭდილი წერილი
ლია, CSRDG   12:51:48 2013-07-01  უპასუხე   
არა, დროს წელავს - ამობეჭდილი და ხელმოწერილი მიმართვა მოითხოვა. გაიგზავნება დღეს.


თამუნა   19:21:56 2013-07-16  უპასუხე   
გამარჯობათ,კავკასუსს პასუხი ხომ არ მოუწერია?
თამარ, CSRDG   13:06:03 2013-07-19  უპასუხე   
არა ჯერ პასუხი არ მიგვიღია
თამუნა   20:43:49 2013-08-12  უპასუხე   
არ მოიწერებიან პასუხს მე დარწმუნებული ვარ.

ნია   14:04:12 2013-05-16  უპასუხე   
ახალი ქსელები და მათ მიერ დათვლილი გადასახადი უკვდავი თემაა მგონი. წინა თვეში სამჯერ დავრეკე სულ, ახალი ქსელებიდან ახალ ქსელებზე, თითო ზარის ხანგძლივობა დაახლოებით იყო 20 წუთი. ახალი გადახდილი მქონდა თანხა და რომ ჰკითხოთ, თვეში 300 წუთი უფასოა. ეგრევე 9 ლარი გახდა გადასახადი. იმის წინა თვეებშიც არარეალური გადასახადი მომაწერეს. დავანებე საერთოდ თავი მაგათ!

ჯონდი   12:08:05 2013-04-19  უპასუხე   
თბილისის ერთ-ერთ მისამართზე უკვე თითქმის ერთი კვირაა გათიშულია სილქ TV. სილქნეტში ამბობენ რომ დავალიანება მაინც ირიცხება და „არ ხდება“ ტელევიზიაზე დარიცხვის შეჩერება.
ბექა   08:42:39 2013-10-07  უპასუხე   
ჩემები ახალი ქსელების აბონენტები არიან. ახლა ცალკე ვცხოვრობ, მაგრამ მანამ მათთან ვცხოვრობდი წლების განმავლობაში, შესაბამისად, მეც ახალი ქსელების აბონენტი ვიყავი. მაოცებდა თვის ბოლოს მოსული გადასახადი, მართლა არ გვქონდა იმდენი დანარეკი, რა გადასახადიც მოდიოდა, საერთოდ არ იგრძნობოდა 300 წუთი უფასო ყოველთვიურად. ახალ ნაყიდ ბინაში იყო (და არის) ახალი ქსელების ხაზი, მაგრამ რემონტის შემდეგ ხაზიც კი აღარ არსებობს სახლში ტელეფონის, არანაირი სურვილი არ მაქვს ვიყო ახალი ქსელების აბონენტი, მაგთი ფიქსი ბევრად სჯობს, პატიოსნად მუშაობს. თან მომსახურება ახალ ქსელებს არ უვარგა.

გირჩა   16:27:14 2013-02-03  უპასუხე   
სირცხვილია როდესაც საქართველოს სატელევიზიო სივრცეში არც ერთი ქართული წარმოების შემეცნებითი გადაცემა არ გადის.ამას უფრო ამძაფრებს ის ფაქტი რომ საზოგადოების მოთხოვნა რომ არ არის მსგავსი ტიპის გადაცემების ! სამაგიეროდ ვიღაც რას აკეთებს დილით, ვის რა უთხრა იმან რა უპასუხა და ასე შემდეგ... გულის ამრევია ბევრი რომ არ ვილაპარაკოთ ))))

მარიკა   14:10:40 2012-12-28  უპასუხე   
რუსთავში ვსარგებლობთ სილქნეტის ინტერნეტმოდემით.ერთი თვე დავიტანჯეთ-დღეში ასჯერ გვეთიშებოდა..გადატვირთე გადმოტვრთვის მეტს არაფერს მიკეთებდნენ..იმდენ უაზრო მიზეზს მისახელებდნენ,რომ გაგიჟებამდე მივყავდით.ერთმა ვინდოუსი გადააყენეთო--დასვა დიაგნოზი..არადა,თურმე მათი მოდემი იყო გაფუჭებული..გამოვაცვლევინე და ეხლა მშვენივრად მუშაობს...სილქნეტს ერთი დღით რომ დაუგვიანო გადასახადის გადახდა,ეგრევე ჯარიმას დაგაწერენ,არადა მე ერთი თვე დამტანჯეს

მარიკა   13:55:28 2012-12-28  უპასუხე   
სილქნეტის მიერ გამოცხადებული იყო აქცია საკაბელო ტელევიზიაზე..2 თვე გვჩუქნიდნენ პაკეტს 10 ლარად თვეში..შემდეგ ტელევიზიით გამოცხადდა ,რომ ისევ გაგარძელებული იყო ეს აქცია წლის ბოლომდე.დავრეკეთ სილქნეტის ოპერატორთან ,გადავამოწმეთ ეს ინფორმაცია.ოპერმატორმა გადაამოწმა და დადაებითი პასუხი გაგვცა...მერე კი დაგვარიცხეს დავალიანება--50 ლარის ოდენობით..მათი თქმით,აქცია ჩვენ არ გვეხებოდა თურმე და ავტომატურად გაგვიაქტიურეს 50 ლარიანი პაკეტი.მივედით ოფისში და საჩივარი დავწერეთ,მაგრამ ის 50 ლარიანი დავალიანება დაგვიტოვეს გადასახდელად...2 თვეში პასუხს გაგაგებინებთო..არადა,ოპერატორებთან დარეკვისას აბონენტთან ლაპარაკი იწერება...ნუთუ არ უნდა იყოს ჩვენი ლაპარაკი ჩაწერილი ,სადაც ოპერატორს ჩვენი ნომრის დასახელების მერე ვეკითხებით--გვეკუთვნოდა თუ არა ჩვენ იმ აქციის გაგრძელება?ან ვინ გაიგონა ყველაზე ძვირიანი პაკეტის გადახდა რომ მოგვაწეპეს,მაშინ როცა აქვთ უფრო იაფიანი პაკეტებიც?ხომ უნდა გავეფრთხილებინეთ,რომ დამთავრდა აქცია და სასურველი პაკეტი უნდა აგვერჩია?მოკლედ მაგარი მყვლეფავები ზიან სილქნეტში.....
ლია, CSRDG   14:19:13 2012-12-28  უპასუხე   
მარიკა, გირჩევთ თქვენი შემთხვევა დეტალურად აღწეროთ და გაუგზავნოთ კომუნიკაციების კომისიას ელ-მისამართზე post@gncc.ge

George Lubaretsi   11:36:10 2012-12-28  უპასუხე   
იქნებ მობილურ რეკლამას მიაქციოთ ყურადღება როგორმე. ყოველდღე ათეულობით მესიჯი მომდის კომპანიებისგან, რომლებთანაც ჩემი ნომერი საერთოდ არ დამიტოვებია და არ ვსარგებლობ მათი მომსახურეობით. რამდენადაც ვიცი ასეთი რეკლამა კანონით დასჯადია. ამასთან ერთად, მობილურმა ოპერატორებმა უნდა მისცენ მომხმარებლებს საშუალება, რომ ასეთი მესიჯებისგან უარი ვთქვათ, ანუ ე.წ. unsubscribe გავაკეთოთ.

წინასწარ გმადლობთ.
ლია, CSRDG   16:55:47 2012-12-29  უპასუხე   
გაეგზავნა დახმარების თხოვნა კომუნიკაციების კომისიას. სასურველია ინდივიდუალური მომხმარებლებისგანაც მიუვიდეთ მათ ასეთი თხოვნები, მათი ფეისბუქის გვერდის ან ელ-ფოსტის საშუალებით
tea   16:11:53 2012-12-29  უპასუხე   
თუ შეიძლება რომ ჯეოსელსაც დაუსვათ იგივე კითხვა ? მე ჯეოსელის აბონენტი ვარ და მეც შეწუხებული ვარ სარეკლამო მესიჯებით. მადლობა წინასწარ
ლია, CSRDG   16:49:44 2012-12-29  უპასუხე   
ჯეოსელის ფეისბუქის გვერდიდან ჩვენი მიმართვა გაქრა. გავგზავნეთ იგივე ელ-ფოსტის საშუალებით მისამართზე contact@geocell.ge . კარგი იქნება თუ ინდივიდუალური მომხმარებლებისგანაც მიუვათ ანალოგიური მიმართვები
ლია, CSRDG   11:51:40 2012-12-28  უპასუხე   
გიორგი, რომელი მობილური ოპარატორის აბონენტი ხართ?
George Lubaretsi   12:00:26 2012-12-28  უპასუხე   
ლია, მაგთიკომის
ლია, CSRDG   16:36:43 2012-12-29  უპასუხე   
გაეგზავნა მიმართვა მაგთიკომს
ლია, CSRDG   12:10:16 2012-12-28  უპასუხე   
გასაგებია, მივწერთ ოფიციალურ კითხვას მაგთიკომს

ქეთევან ახობაძე   13:22:57 2012-12-14  უპასუხე   
მოგესალმებით, თქვენს ჩამონათვალში არსად არის ნახსენები "ფოსტა" ამიტომ ეს კატეგორია ყველაზე უფრო შეესაბამება.

ძალიან ხშირად მქონია პრობლემა ფოსტასთან დაკავშირებით. წერილები მოდის დაგვიანებით, ან საერთოდ არ მოდის. გაუგებარია, როგორ შეიძლება იმის გადამოწმება, წერილი ჩამოვიდა თუ არა ქვეყანაში, და ფოსტალიონის შეცდომაა თუ რომელიმე სხვა რგოლის. სად მიდის მისამართზე არ მისული წერილები. ველოდები მნიშვნელოვან გზავნილს და ძალიან ვნერვიულობ რომ შეიძლება არ ჩამოვიდეს, რა გმაოციდლებაც ადრეც მქონია. იქნებ დაინტერესდეთ ამ საკითხით, რადგან ფოსტას არ ჰყავს მარეგულირებელი. წინასწარ გიხდით მადლობას.
ლია, CSRDG   12:46:19 2012-12-17  უპასუხე   
ქეთევან, რომელი ფოსტით სარგებლობთ? საქართველოს ფოსტით?
Ketevan Akhobadze   21:50:08 2012-12-17  უპასუხე   
დიახ, საქართველოს ფოსტას ვგულისხმობ.
ლია, CSRDG   15:05:39 2012-12-19  უპასუხე   
საქართველოს ფოსტას ცხელ ხაზზე ვერ დავუკავშირდით.

შევეცდებით გავარკვიოთ, რა ხდება
ქეთევან ახობაძე   22:07:59 2013-01-15  უპასუხე   
არის რამე ახალი?
ლია, CSRDG   13:18:03 2013-01-16  უპასუხე   
სამართლებრივ საკითხებს ვარკვევდით და აღმოჩნდა, რომ საოცრად არასახარბიელო მდგომარეობაა - ძველი კანონი ფოსტის შესახებ 2005 წელს გაუქმდა, ახალი კი დღემდე არ მიუღიათ. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ამ სფეროში საკანონმდებლო ვაკუუმია. რომლითაც, როგორც ჩანს, საქართველოს ფოსტა სარგებლობს.

ვაგრძელებთ საკითხის შესწავლას.

Kakhi Buadze   12:51:15 2012-10-30  უპასუხე   
დ. უზნაძის 2-ში არის 11 სადარბაზო სახლი 6 სართულიანია. არც კავკასუსის და არც სილქნეტის ოპტიკური ინტერნეტი არ არის არის DSL რაც უხარისხოა და თანაც ძვირი; როცა ვრეკავ სილქნეტში ან კავკასუსში სულ მეუბნებიან მალე გამოვიყვანთო, მაგრამ არ დაადგა საშველი რა უნდა გავაკეთოთ არ ვიცი, რომ დააჩქარონ

broot   15:32:34 2012-10-11  უპასუხე   
დღეს მივწერე კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარეს! შემომიერთდებით?

საქართველოს კომუნიკაციების
ეროვნული კომისიის თავმჯდომარეს
ბ-ნ ირაკლი ჩიქოვანს
მოქ. ------------------

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

გწერთ სხვადასხვა საკომუნიკაციო კომპანიის 125 აბონენტის სახელით რომელთა მიზანი წარმოადგენს კავშირგაბმულობის სისტემაში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა მომავალში შესაძლო მატერიალური და მორალური ზიანის თავიდან აცილების მიზნით! გთხოვთ აღნიშნულ განცხადებას მოეკიდოთ გულისყურით, ვინაიდან დარღვეულია უამრავი მოქალაქის უფლება! განმცხადებელ აბონენტთა სრული სია შემიძლია წარმოგიდგინოთ მოთხოვნისამებრ.
მოგახსენებთ, რომ მობილური და ასევე სახაზო სატელეფონო ოპერატორების მუშაობის განმავლობაში დაწყებული 1990 წლიდან დღემე ირღვევა მომხმარებლის უფლება -იყოს წინასწარ ინფორმირებული იმის შესახებ დაიწყო თუ არა მომსახურების გაწევა და შესაბამისად არსებული ბალანსიდან თანხის ჩამოჭრა ზარის განხორციელების კონკრეტული მომენტისათვის თუ არა, მაგალითად თუ დავრეკთ ჩვენთვის კარგად ნაცნობი მუნიციპალური ორგანიზაციის CT-პარკ-ის ნომერზე 2555123 მიუხედავად იმისა პასუხობს თუ არა ოპერატორი ბალანსიდან თანხა მაინც იჭრება, არაა არანაირი მინიშნება, რომ კავშირი დამყარდა თუნდაც ავტომოპასუხესთან, არ იცვლება არც ზუმერის ტონი რაც შესაძლოა ამის მანიშნებელი იყოს, და კიდევ რატომაა მუნიციპალიტეტის მიერ ნაქირავები საწარმოს სატელეფონო მომსახურება ფასიანი ეს კიდევ მეორე თემაა და სხვა საკითხი, რატომ უნდა იხადოს მოქალაქემ თანხა იმაში, რომ დაადგინოს რომელ საჯარიმოზეა გადაყვანილი მისი ავტომობილი, და თუ უნდა იხადოს მაშინ რატომ არა თანაბრად (ბალანსიდან ჩამოჭრილი თანხის ოდენობა არაა ფიქსირებული და დამოკიდებულია ზარის ხანგრძლივობაზე), აღნიშნულ ფაქტზე არაერთხელ მივმართე სიტყვიერად ჩემს მობილურ ოპერატორს სადაც თანხის ჩამოჭრა დაადასტურეს თუმცა მოიხსნეს პასუხისმგებლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მიუხედავად იმისა დამყარდა ოპერატორთან კავშირი თუ არა შესაძლებელია თანხა ჩამოჭრილიყო ბალანსიდან მათი ან მეორე მხარის ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე, გთხოვთ იქონიოთ მხედველობაში, რომ მოცემულ ნომერზე მიმართვების რაოდენობა ძალიან დიდია და შესაბამისად არც თაღლითური გარიგების სქემას გამოვრიცხავ კომუნიკაციების სერვისის მიმწოდებლებსა და ამ კომპანიას შორის, წინააღმდეგ შემთხვევაში მომხმარებელი ინფორმირებული იქნებოდა არსებულ ნომერზე მიმართვის ტარიფის შესახებ, თუმცა მოკვლევის შესაძლებლობის უქონლობის გამო ეს მხოლოდ ჩემი და ჩვენი მოსაზრებაა! ასთივე მდგომარეობაა საინფორმაციო ცენტრ 09 და 08-ში.

ასევე ხშირია შემთხვევა როდესაც აბონენტის მოლოდინი არ მართლდება ტარიფთან დაკავშირებით მაშინ, როცა ახორციელებს ზარს პორტირებულ მობილურ ნომერზე, -აქვს მოლოდინი, რომ უკავშირდება საკუთარი მობ.ოპერატორის აბონენტს სადაც ტარიფი შედარებით დაბალია ან საერთოდ უფასოა კავშირი — შედეგად კი აღმოჩნდება, რომ ბალანსი ამოიწურა რადგან მოსაუბრის ნომერი პორტირებული ყოფილა, შეტყობინებას იმის შესახებ რომ აბონენტი უკავშირდება პორტირებულ ნომერს არაა ხშირი და არც ტარიფის შესახებაა რამე ნათქვამი! არის თუ არა ეს მომხმარებლის უფლების დარღვევა? ასევე მოვითხოვთ აიკრძალოს სარეკლამო ხასიათის ზარები და სმს-ების დაგზავნი სერვისი, ასევე გაუქმდეს ტარიფი სამაშველო სამსახურისათვის! (მომხმარებლის უფლებების აშკარა დარღვევა)

გთხოვთ! არ განიხილოთ ეს განცხადება როგორც მხოლოდ კერძო შემთხვევა ვინაიდან ეს დარღვევები თვითოეულ ჩვენთაგანს ეხება და მათ შორის თქენც და თქვენს კომისიაში მომუშავე სხვა მოქალაქეებს, მოახდინოთ საქართველოში არსებული სახელმწიფო სამსახურების ტელეფონის ნომრების სიის გადამოწმება-მონიტორინგი და აღმოაჩინოთ ზემოთ აღწერილის მსგავსი დარღვევები, გაცნობებთ, რომ მსგავსი შემთხვევა არაერთგზის გვაქვს დაფიქსირებული სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურასა თუ დაწესებულებაში და ველით უშუალოდ თქვენი სამსახურიდან რეაგირებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვიტოვებთ უფლებას მივმართოთ სასამართლოს მსგავსი დარღვევების გასაჩივრების მიზნით, ასევე კომპეტენტური და პასუხისმგებელი კომისიის უმოქმედობის მიზეზით მოყენებული ზარალის ანაზღაურების მიზნით

წინასწარ გიხდით მადლობას გამოჩენილი ყურადღებისათვის აღნიშნულსა და მითითებულ ფაქტებთან დაკავშირებით და იმედს ვიტოვებთ, რომ თქვენი კომისია მოახდენს რეაგირებას აღნიშნულ ფაქტებზე და ბოლოს და ბოლოს დაიწყებს იმ განუკითხაობისა და ქაოსის დალაგებას რასაც ეროვნული კავშირგაბმულობა ჰქვია! Aასევე ვიტოვებთ იმედს, რომ ჩვენს გაერთიანებას არ დასჭირდება თქვენს კომისიასა თუ კონკრეტული კომპანიის რომელიმე პასუხისმგებელი პირის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება შესაბამის ინსტანციებში, ვინაიდან ჩვენს მიზანს მხოლოდ და მხოლოდ აბონენტებისათვის მომსახურების სამართლიანი პირობების დაცვა წარმოადგენს და არა რომელიმე პირის პასუხისმგებლობის დასმა!

Gგთხოვთ შემატყობინოთ თქვენი, როგორც კომისიის თავმჯდომარის და უბრალოდ როგორც თანამოქალაქის მოსაზრება აღნიშნულთან დაკავშირებით!

P

პატივისცემით!

ikako   11:10:58 2012-08-10  უპასუხე   
გირჩევთ არ ისარგებლოთ adjarabet.COM
საიტით ბევრს გაუტეხეს ანგარიში და კომპანიას არ აინტერესებს არაფერს ცდილობს ამისთვის არააქვთ დაცვის არანაირი მექნიზმი. არ აქვტ გენერატორი გამართული გთხოვ გაითვალისწინოთ

თუ ვინმეს ქონია კიდევ ასეთი პრობლემა დაფიქსირეთ დავიცვათ თავი


ყველა კომენტარის გამოჩენაეს საიტი ეკუთვნის არასამთავრობო ორგანიზაციას "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი"

ჩვენი მისამართია: თბილისი, დელისის I შესახვევი №5ა, ტელ: 239 90 19/18

ელფოსტა: office@csrdg.ge
ვებგვერდი: http://www.csrdg.ge/

admin login

© csrdg.ge
design.ge