ბოლო ცვლილებები

ევროკავშირში აღმოჩენილი სახიფათო არასასურსათო პროდუქტები
სურსათის ეროვნული სააგენტოს 2018 წლის იანვარ-მარტის კონტროლის შედეგები
მოსახლეობის ინფორმირება მავნე პროდუქტების შესახებ
სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2017 წელს განხორციელებული კონტროლის შედეგები
თამბაქოს მოხმარების წესები გამკაცრდა
საზოგადოებრივი ორგანიზიაციების მიმართვა საქართველოს ხელისუფლებას
ჯარიმები
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი
სახიფათო პროდუქტები ევროკავშირის ბაზარზე
საქართველოში სანთებელების კონტროლი ამოქმედდა

კომუნალური მომსახურების მარეგულირებელი ნორმატიული აქტები

მოსახლეობის გაზით,  ელექტროენერგიით და წყლით მომარაგებას არეგულირებს „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისი“. სფეროს მარეგულირებელი ნორმატიული აქტები შესაძლებელია სფეროების მიხედვით ნახოთ კომისიის ოფიციალურ საიტზე.

სფეროს მარეგულირებელი ნორმატიუული აქტებია: 

ელექტროენერგიით მომარაგება:

 • "ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესები"
 • საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის დადგენილება "ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ"
 • ელექტროენერგიის ტარიფები
 • სს ,,საქართველოს გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიის” საერთო მოხმარების მრიცხველის მქონე აბონენტების მიერ ინდივიდუალური მრიცხველის გარეშე მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობის განსაზღვრის დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ
  • სს "თელასის" საერთო  მოხმარების მრიცხველის მქონე მომხმარებლის მიერ ინდივიდუალური მრიცხველის გარეშე მოხმარებული ელექტროენერგისს რქაოდენობის განსაზღვრის დროებითი 
  • სს "კახეთის ენერგოდისტრიბუციის" საერთო მოხმარების მრიცხველის მქონე მომხმარებლების მიერ ინდივიდუალური მრიცხველის გარეშე მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობის განსაზღვრის დროებითი წესი

გაზმომარაგება:

 • ბუნებრივი გაზის ტარიფები;
 • საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის დადგენილება "ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ"
 •  "ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესები"
 • ტექნიკური რეგლამენტი  "გაზის სისტემების უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნები"

წყალმომარაგება:

 • "სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტი"
 • სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესები;
 • წყალმომარაგების ტარიფები
 • ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი გაზის (აირის) დატაცების, ასევე სასმელი წყლის უკანონო მოხმარებისა და წყალარინების ქსელით უკანონო სარგებლობისათვის ადმინისტრაციული სახდელის დადებისა და იძულებით აღსრულების წესების დამტკიცების შესახებ 
 • გადაწყვეტილება ქ. თბილისში ელექტრომომარაგების, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების ერთიანი ინტეგრირებული და კოორდინირებული სისტემის მეშვეობით განხორციელების წესის შესახებ 

რაც შეეხება დასუფთავებას - მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე მოსაკრებლის ოდენობას განსაზღვრავს და დასუფთავებას ადმინისტრირებას უწევს ადგილობრივი  სამსახურები.
print version
14:12:20 2013-09-17

კომენტარის დამატება

ყველა კომენტარის გამოჩენაეს საიტი ეკუთვნის არასამთავრობო ორგანიზაციას "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი"

ჩვენი მისამართია: თბილისი, დელისის I შესახვევი №5ა, ტელ: 239 90 19/18

ელფოსტა: office@csrdg.ge
ვებგვერდი: http://www.csrdg.ge/

admin login

© csrdg.ge
design.ge