ბოლო ცვლილებები

სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიდგომა მავნე სურსათის თაობაზე ინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებით
მოსახლეობის ინფორმირება მავნე პროდუქტების შესახებ
სახელმწიფო კონტროლის შედეგები
სურსათის დაბინძურების წყაროების გამოვლენა
სესხის წინსწრებით დაფარვა
სესხები ფიზიკური პირებისათვის
ფასთა განსხვავება პროდუქტზე და სალაროში
სურსათის ჰიგიენა ევროკავშირში
სურსათის ეტიკეტირება ევროკავშირში
ვაჭრობის აკრძალული მეთოდები

სტანდარტი: განმარტება

სტანდარტი ნიშნავს დოკუმენტს, რომელიც რაიმე ტიპის პროდუქციის, მომსახურების, პროცესის ტექნიკურ მახასიათებლებს ან წარმოების წესებს ადგენს. თუ პროდუქციის წარმოებისას ეს მახასიათებლები დაცულია, ამბობენ, რომ პროდუქცია სტანდარტს შეესაბამება.

საქართველოში სტანდარტების გამოყენება ნებაყოფლობითია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მეწარმეს შეუძლია აირჩიოს, თუ რომელი სტანდარტის მიხედვით აწარმოებს პროდუქტს. მას აგრეთვე შეუძლია აწარმოოს პროდუქტი რომელიც არც ერთ სტანდარტს არ შეესაბამება, თუმცა პროდუქტი აუცილებლად უნდა შეესაბამებოდეს ისეთი დოკუმენტების მოთხოვნებს, როგორიცაა ტექნიკური რეგლამენტები, ჰიგიენური წესები და ნორმები, სამშენებლო ნორმები და წესები.

მიუხედავად იმისა, რომ მეწარმე თავად ირჩევს, თუ რომელი სტანდარტით იხელმძღვანელებს პროდუქტის წარმოებისას, მას შემდეგ რაც იგი ამ არჩევანს გააკეთებს, ძალაში შედის მისი ვალდებულებები. კერძოდ:

  • იგი ვალდებულია პროდუქტის ეტიკეტზე მიუთითოს, თუ რომელი სტანდარტის შესაბამისია პროდუქტი; და

    • იგი პასუხს აგებს ამ ინფორმაციის სისწორეზე. მაგალითად, თუკი სასურსათო პროდუქტი არ შეესაბამება მის ეტიკეტზე მითითებულ სტანდარტს, პროდუქტი ითვლება ფალსიფიცირებულად.

    ანუ: პროდუქტის ეტიკეტზე მითითებული სტანდარტი ამ პროდუქტისთვის სავალდებულო ხდება!
print version
14:52:19 2012-06-21

კომენტარის დამატება

ყველა კომენტარის გამოჩენაეს საიტი ეკუთვნის არასამთავრობო ორგანიზაციას "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი"

ჩვენი მისამართია: თბილისი, დელისის I შესახვევი №5ა, ტელ: 239 90 19/18

ელფოსტა: office@csrdg.ge
ვებგვერდი: http://www.csrdg.ge/

admin login

© csrdg.ge
design.ge