ბოლო ცვლილებები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიმართვა საქართველოს პარლამენტსა და მთავრობას „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ კანონპროექტთან დაკავშირებით
პროდუქტი „იმერული“
სუნელების შემოწმება
სასმელი წყალი დიდუბიდან
კარფურში შეძენილი ტკბილეული
მომხმარებლის აზრი: სხვა საქონელი
მომხმარებლის აზრი: სამედიცინო და სააფთიაქო მომსახურება
მომხმარებლის აზრი: საზოგადოებრივი ტრანსპორტი
მომხმარებლის აზრი: დენი, გაზი, წყალი, დასუფთავება
მომხმარებლის დამცველი ორგანიზაციები ევროკავშირში

მოთხოვნები სასურსათო პროდუქტებისადმი

გასაყიდად გამოტანილი სასურსათო პროდუქტი პირველ რიგში უვნებელი უნდა იყოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაღაზიაში არათუ არ უნდა მოგვყიდონ ცუდი სასურსათო პროდუქტი, არამედ ასეთი პროდუქტი დახლზეც კი არ უნდა განათავსონ.

სასურსათო პროდუქტი ითვლება უვნებლად, თუკი ის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. ეს მოთხოვნები ბევრ სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტში შეიძლება იყოს გაფანტული. ესენია: კანონები,  ტექნიკური რეგლამენტები, სანიტარული წესები და ნორმები, სხვა ნორმატიული აქტები. მათი დაცვა ნიშნავს, რომ, მაგალითად,:

 • ბაქტერიების, მავნე ნივთიერებების ან სამკურნალო საშუალებების (ანტიბიოტიკების) შემცველობა სურსათში არ უნდა აღემატებოდეს იმ ზღვრულ რაოდენობას, რომელიც ამ სანიტარულ ნორმებშია მითითებული; 
 • პესტიციდების შემცველობა პროდუქტებში არ უნდა აღემატებოდეს ამ სანიტარულ ნორმაში დადგენილ ზღვრულ ოდენობებს;
 • სურსათი არ უნდა შეიცავდეს აკრძალულ საკვებდანამატებს. სხვა საკვებდანამატების კონცენტრაცია კი დაშვებულ ზღვრულ ოდენობას არ უნდა აჭარბებდეს;
 • გასაყიდი ხორცი უნდა იყოს სათანადოდ შემოწმებული და დადამღული, როგორც ამას ვეტერინარული უსაფრთხოების წესი ითხოვს და ხორცპროდუქტებიც მხოლოდ ასეთი ხორცისგან უნდა იყოს დამზადებული;
 • გასაყიდი ან წყალგაყვანილობის სისტემით მომხმარებლისთვის მიწოდებული სასმელი წყლის შემადგენლობა უნდა შეესაბამებოდეს ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს.

გარდა ამისა, ვინაიდან სურსათი იოლად ფუჭდება, რაც უნდა კარგი შემადგენლობა ჰქონოდა სასურსათო პროდუქტს მისი დამზადების მომენტში, მისი უვნებლობა უზრუნველყოფილია მხოლოდ მისი ვარგისიანობის ვადის განმავლობაში, და ისიც მხოლოდ სათანადო შენახვის პირობების დაცვის შემთხვევაში. თუ შენახვის ვადა გადაცილებულია ან შენახვის პირობები დარღვეულია, სურსათი უვნებელი აღარ არის და მაღაზია ვალდებულია ასეთი სურსათი გაყიდვიდან ამოიღოს.  პროდუქტის შენახვის ვადა და პირობები, როგორც წესი, პროდუქტის ეტიკეტზეა მითითებული. განსაკუთრებით მალფუჭებადი პროდუქტებისთვის კი ისინი ამ სანიტარული ნორმებით არის დადგენილი. 

მეორე სავალდებულო მოთხოვნა გაყიდვაში არსებული სასურსათო პროდუქტებისადმი არის საკმარისი თანდართული ინფორმაციის არსებობა იმისათვის, რომ მომხმარებელმა სწორად აირჩიოს მისთვის სასურველი სურსათი. ეს იმას ნიშნავს, რომ სურსათის შეფუთვაზე, ან ეტიკეტზე მითითებული უნდა იყოს:

 • ამ პროდუქტის დასახელება
 • პროდუქტის მწარმოებელი და ქვეყანა, სადაც წარმოებულია პროდუქტი
 • დამზადების თარიღი, შენახვის ვადა და პირობები
 • პროდუქტის წონა ან მოცულობა
 • პროდუქტის შემადგენლობა
 • პროდუქტის კალორიულობა, ვიტამინიზირებულობა, უკუჩვენებები
 • სპეციფიური თვისებები (მაგალითად: დასხივებულია, გენმოდიფიცირებულია)
 • სტანდარტი ან რეგლამენტი, რომლის მიხედვითაც დამზადებულია პროდუქტი

ეს ინფორმაცია უნდა იყოს გასაგები, ადვილად წასაკითხი, მოცემული ქართულ ენაზე და განთავსებული შესამჩნევად. და რაც მთავარია, იგი უნდა იყოს სწორი. ეტიკეტზე არსებულ წარწერებს მომხმარებელი შეცდომაში არ უნდა შეჰყავდეს!

იგივე ინფორმაცია დაუფასოებელი სურსათის შესახებ მოცემული უნდა იყოს თანმხლებ დოკუმენტაციაში, რომელიც მომხმარებელს მოთხოვნისთანავე უნდა მიაწოდონ. ეტიკეტირების ეს მოთხოვნები არ ეხება დაუმუშავებელ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას, როგორიცაა ნედლი ხილი, ბოსტნეული, თევზი, ხორცი, ქათამი.
print version
11:28:00 2012-10-09

კომენტარის დამატება

Freija   09:30:32 2011-06-29  უპასუხე   
მითითებული იყოს რეალური კვებითი ღირებულება: ცხიმები, ცილები, ნახშირწყლები, კალორიულობა..

bidzina   03:27:56 2010-05-23  უპასუხე   
უსაფრთხო და სრულყოფილად ეტიკეტირებული


ყველა კომენტარის გამოჩენაეს საიტი ეკუთვნის არასამთავრობო ორგანიზაციას "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი"

ჩვენი მისამართია: თბილისი, დელისის I შესახვევი №5ა, ტელ: 239 90 19/18

ელფოსტა: office@csrdg.ge
ვებგვერდი: http://www.csrdg.ge/

admin login

© csrdg.ge
design.ge